Fr En

 

Registreer hier
 • Wiskundigen Bio-ingenieurs
 • Fysici Chemisten
 • Biologen Geologen
 • Geografen Informatici
 • IGEAT Farmaceuten
 • Master
 • Doctoraat Post doctoraat

 • Voor duurzame redenen worden enkel de, door het bedrijf, gezochte profielen toegevoegd aan de papieren versie van het CV Book.

 • Dit jaar hebben we enkel de mogelijkheid om 10 bedrijven te laten presenteren. Om niemand te bevoordelen, zal de lijst, naarmate de inschrijvingen, aangevuld worden tot deze volledig is. Eens volledig, zullen er geen nieuwe aanvragen mogelijk zijn.

 • Graag willen wij de bedrijven er aan herinneren dat de inschrijving enkel geldig is indien dit document ingevuld teruggestuurd wordt, ten laatste tegen 31 januari 2018, per mail naar jobdaysciences@gmail.com of via onze website http://www.jobday-sciences.be.
  Het inschrijvingsgeld moet eveneens betaald zijn om de inschrijving als voltooid te beschouwen.
  • In geval het bedrijf in een termijn van meer dan één maand voor het evenement afzegt (dit wilt zeggen voor 28 januari 2018), is het bedrijf geen inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • In geval het bedrijf in een termijn van minder dan één maand maar meer dan twee weken voor het evenement afzegt (dit wilt zeggen tussen 29 januari en 13 februari 2018), is het bedrijf de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • In geval het bedrijf in een termijn van minder dan twee weken voor het evenement afzegt (dit wilt zeggen na 13 februari 2018), is het bedrijf het volledig inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • I, ondergetekende, , de functie uitvoerende van , en gemachtigd om het bedrijf te laten deelnemen aan de Jobday-Sciences 2018 (georganiseerd door de Cercle des Sciences ULB en de Wetenschappelijke Kring VUB), verklaart kennis genomen te hebben van het voorgaande en het te accepteren.

Het formulier wordt verzonden naar jobday.cds@gmail.com